کاشت گیاه

درس کار و فن آوری بخشی به عنوان کاشت گیاه وجود دارد که هر یک از بچه ها باید گیاهی را کاشته و آن را پرورش دهند که تعدادی از آنها هنوز در حال رسیدگی از گیاه خود هستند.

/ 0 نظر / 42 بازدید