سالاد سبز

درس کار و فناوری ششم، درسی بسیار مفید و کارآمد برای بچه هاست . که اگر ابزار و وسایل مربوط به آن محیا باشد می تواند برای رشد فکری و توانایی های جسمی آنان بسیار مهم و مفید باشد.

درسی با نام سالاد سبز، که به طرز تهیه این سالاد مربوط می شود را فرا گرفته اند و توانستند با همکاری دوستان خود آن را آماده کنند.

در ادامه تصاویری از تهیه کنندگان این سالاد را مشاهده می کنید.

/ 0 نظر / 27 بازدید